אנו מבצעים גישורים ובוררויות בכל תחומי הסכסוכים.
התמחותנו בתחום הבניה ובפרט בתחום המעליות, מעלונים ודרגנועים.
בנושא בוררויות, אנו ממליצים לגשת ראשית לגישור.
ניתן לבצע גישור ובוררות באותו מועד.
עד עתה ההצלחות בגישור הינן 100%.