תכנון:
  • תכנון בניית מעליות חיצוניות ופנימיות מכל הסוגים בבניינים חדשים.
  • תכנון בניית מעליות ומעלונים בבתים קיימים.
  • תכנון מעליות עבור יזמים ו/או אדריכלים ו/או קבלנים.
  • תכנון שיפוצים למעליות ישנות.
  • תכנון תוספות על פי צרכי הבניה.
  • תכנון כל סוגי מעליות בתוך המבנה ומחוצה לו,תכנון מעלונים במבנים חדשים וישנים.
  • תכנון מעליות לכל סוגי הפרויקטים עבור יזמים,אדריכלים וקבלנים.
  • תכנון תוספות ע"פ צרכי בניה.
היקף עבודתנו:
  • לימוד נתוני הבניין והכנת פרוגרמה להתקנת המעלית.
  • הגשת אומדן כספי למתקן.
  • חישוב נתוני עומסים והספקי חשמל.
  • הכנת תכנית כללית לפיר וחדר מכונות.
  • יעוץ שוטף למהנדס הבניין והחשמל בהכנת תוכניות.
  • הכנת תכניות מפורטות למעלית.
  • הכנת מפרט טכני וכתב כמויות למכרז המעלית.
  • ניתוח תוצאות המכרז וסיוע במו"מ לרכישת המעלית.
  • אישור תכניות ביצוע של קבלן המעליות.
  • פקוח עליון על ביצוע המעלית.
  • בדיקות וקבלת המעלית.
  • קבלת אישור מכון התקנים או משרד העבודה.
  • אנו מכינים תוכנית מלאות להתקנת המעלית ,כולל תוכניות של הפיר, חדר המכונות, חישובי עומסים , הספקי חשמל לאחר לימוד כל נתוני המבנה.
  • עבודתנו כוללת יעוץ למהנדס הבניין והחשמל בהכנת תוכניות
  • עבודתנו כוללת הכנת מפרט טכני כולל כתב כמויות, להגשת מכרז לחברות המעליות.
  • אנו מבצעים עיבוד כל תוצאות המכרז ומסיעים במו"מ מול חברות המעליות.
  • אנו מאשרים את התכניות לביצוע של חברת המעליות,מפקחים על ביצוע כל שלבי ההתקנה.
  • ולסיום אנו מבצעים את כל הבדיקות לקבלת המעלית מחברת המעליות,כולל אישור מכון התקנים או בדיקת משרד העבודה .
למה PRD:
חברת PRD הנה חברה שמונה 5 מהנדסים ,מקצועיים מאד ,בעלי החברה ולא שכירים מבצעים את כל עבודת התכנון, כולל קשר ישיר מול הגורמים המקצועיים וההנהלה הבכירה של חברות המעליות.
המודעות שלנו לצרכי לקוחותינו, ביחד עם תכנון חסכוני ,מקצועי ויחס אישי הנם שילוב מנצח , כל אלה הנם מתכון לעלויות נמוכות ולתוצאות מהמעולות בשוק הישראלי .