אנו מספקים
חוות דעת מומחה לבתי המשפט.
חוות דעת בקבלת מעליות חדשות.
חוות דעת בנושא מעליות ישנות למטרת שיפוץ.
חוות דעת על רמת השרות שמעליות מקבלות ועל ריבוי תקלות.
חוות דעת שמאויות ואומדנים לביטוח.
חוות דעת ואומדן לאחר נזקים כגון שרפה, רטיבות, וונדליזם.