Welcome to prd elevators inspections ltd פי.אר.די ביקורת מעליות בע"מ

פרטים על פעילותנו

image1

פי.אר.די. ביקורת מעליות בע"מ תכנון,יעוץ,חוות דעת,בדיקות בטיחות מוסמכות למעליות ודרגנועים

  

ייעוץ ותכנון 

בדיקת המיקום האופטימלי

בדיקת הגודל האופטימלי

בדיקת הכמות האופטימלית 

בדיקת תעבורה וזמני המתנה והגעה ליעד

בדיקת מידות הפירים

בדיקת הציוד ביחס לדרישות הלקוח או האדריכל

כתיבת מפרט 

בדיקת עלויות התקנה סופיות.

אישור התשלומים במסגרת ההתקנה

פיקוח עליון ובדיקת קבלת המתקן


בקרה וניהול השרות

בדיקת רמת הטיפול מונע והשרות 

בדיקת רמת התיקונים

בדיקת עלות התיקונים

המלצות לשדרוגים/החלפה

מעקב אחרי הבדיקות התקופתיות

מעקב אחרי הערות בודק מוסמך

ביקורות טיב יזומות על ידי מומחי החברה

מעקב אחרי הערות ביקורת טיב

ייצוג הלקוח לפני חברות המעליות והדרגנועים


חוות דעת

חוות דעת על מצב המעליות או הדרגנועים

הצורך בתיקון/שדרוג/החלפה

בדיקת עלויות תועלת / תיקון/שדרוג/החלפה

חוות דעת שמאיות

עד מומחה בבית משפט

גישורים

בוררות


אנחנו מספקים שרותים אלו גם באירופה

צור קשר

שלח לנו הודעה בנושא המבוקש ואנחנו ניצור קשר בהקדם

עדיף, ראה אותנו באופן אישי !

    

· אנחנו מכבדים את לקוחותינו, לכן הרגישו חופשי לשלוח פניה בכתב לתיבת הדואר שלנו ,

·  לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני או בטלפון  ולקבוע פגישה 

פי. אר. די. ביקורת מעליות בע"מ

ת.ד. 7941 רמת גן 52178 נייד 0522507882

prd.elevators@gmail.com